Kurs ADR - podstawowy
CZAS TRWANIA:
18 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.
Kurs ADR - cysterny
CZAS TRWANIA:
13 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.
Kurs ADR – klasa 1
CZAS TRWANIA:
8 godzin lekcyjnych
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.
Kurs ADR – klasa 7
CZAS TRWANIA:
8 godzin lekcyjnych
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.
Kurs Doradcy ADR
CZAS TRWANIA:
40
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe, niekaralność
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.
Pracownicy ADR
CZAS TRWANIA:
Od 3 do 8 godzin.
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat
ZAKOŃCZENIE:
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie okresowe kierowcy
CZAS TRWANIA:
35 godzin.
WYMAGANIA:
Prawo jazdy.
ZAKOŃCZENIE:
Wydanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej
Napełnianie/Opróżnianie cystern
CZAS TRWANIA:
24 godziny.
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Transportowego Dozoru Technicznego.
Żurawie przenośne (HDS)
CZAS TRWANIA:
32 godziny
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Kwalifikacja wstępna przewozu osób
CZAS TRWANIA:
140 godzin
WYMAGANIA:
Ukończone 23 lata
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Urząd Wojewódzki
Kwalifikacja wstępna przewozu rzeczy
CZAS TRWANIA:
140 godzin
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Urząd Wojewódzki
Podesty ruchome samojezdne
CZAS TRWANIA:
30 godzin
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Podesty ruchome wolnobieżne
CZAS TRWANIA:
30 godzin
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Podesty ruchome przewoźne
CZAS TRWANIA:
30 godzin
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
CZAS TRWANIA:
40 godzin.
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego
Czas pracy kierowców
CZAS TRWANIA:
6 godzin.
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat
ZAKOŃCZENIE:
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Mocowanie ładunków
CZAS TRWANIA:
8 godzin.
WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat.
ZAKOŃCZENIE:
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
ADR (podst.+cyst.) - przedłużenie
CZAS TRWANIA:
24 godziny + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
WYMAGANIA:
Ukończone 21 lat, ważne zaświadczenie po kursie podstawowym ADR oraz w cysternach , prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.
Kurs doradcy RID
CZAS TRWANIA:
40
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe, niekaralność
ZAKOŃCZENIE:
Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.
Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |