Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. - art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR lub RID - DGSA).

W zakres umowy o świadczenie usług doradcy wchodzą wszystkie przewidziane przepisami umowy ADR lub RID oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych działania:
 

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów związanych ze świadczeniem usług doradztwa ADR lub RID. Staram się dopasować ofertę do indywidualnych preferencji każdego przedsiębiorstwa.
Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |