Czas pracy kierowców


Pełna Nazwa:

Szkolenie związane z tematyką czasu pracy kierowców.

CZAS TRWANIA:

6 godzin.

WYMAGANIA:

Ukończone 18 lat

ZAKOŃCZENIE:

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

OPIS:

Kurs służy omówieniu przepisów związanych z prowadzeniem ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców, stosowania przez kierowców przepisów związanych z czasem jazdy, przerwami i odpoczynkami oraz prawidłowej obsługi tachografów.

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |