Kurs ADR – klasa 7


Pełna Nazwa:

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

CZAS TRWANIA:

8 godzin lekcyjnych

WYMAGANIA:

Ukończone 21 lat, posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR , prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.

ZAKOŃCZENIE:

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

OPIS:

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 – materiały promieniotwórcze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.

 
Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |