Kurs ADR – podstawowy


Pełna Nazwa:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

CZAS TRWANIA:

18 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.

WYMAGANIA:

Ukończone 21 lat, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm.

ZAKOŃCZENIE:

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

OPIS:

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |