Kurs doradcy RID


Pełna Nazwa:

Kurs na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych RID

CZAS TRWANIA:

40

WYMAGANIA:

Wykształcenie wyższe, niekaralność

ZAKOŃCZENIE:

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

OPIS:

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych "Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych". Obowiązek ten dotyczy m.in. przedsiębiorstw dokonujących załadunku, rozładunku lub przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnień Doradcy RID.
Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |