Żurawie przenośne (HDS)


Pełna Nazwa:

Kurs obsługi żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS).

CZAS TRWANIA:

32 godziny

WYMAGANIA:

Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe

ZAKOŃCZENIE:

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

OPIS:

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS).

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |