Napełnianie/Opróżnianie cystern


Pełna Nazwa:

Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR.

CZAS TRWANIA:

24 godziny.

WYMAGANIA:

Ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe

ZAKOŃCZENIE:

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Transportowego Dozoru Technicznego.

OPIS:

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR. Uczestnicy kursu sami określają jakich klas towarów niebezpiecznych ADR dotyczyć mają uprawnienia.

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |