Szkolenie okresowe kierowcy


Pełna Nazwa:

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych.

CZAS TRWANIA:

35 godzin.

WYMAGANIA:

Prawo jazdy.

ZAKOŃCZENIE:

Wydanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

OPIS:

Zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE oraz ustawą o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do ukończenia, co 5 lat, szkolenia okresowego. Ukończenie szkolenia jest dokumentowane wydaniem Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej i na jego podstawie wpisywany będzie w kolumnie 12 prawa jazdy kod 95 upoważniający do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy lub osób.

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |