Pracownicy ADR


Pełna Nazwa:

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

CZAS TRWANIA:

Od 3 do 8 godzin.

WYMAGANIA:

Ukończone 18 lat

ZAKOŃCZENIE:

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

OPIS:

Umowa ADR w przepisie 8.2.3 nakazuje, by osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Wymaganie to dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Adres: ul.Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów |www.szkolenia-kurasz.pl |e-mail: kontakt@szkolenia-kurasz.pl | +48 793 374 111 |