Profesjonalne wsparcie

Doradca ADR i RID

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. – art. 15 nakłada na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcę ADR lub RID – DGSA).

W zakres umowy o świadczenie usług doradcy wchodzą wszystkie przewidziane przepisami umowy ADR lub RID oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych działania:

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów związanych ze świadczeniem usług doradztwa ADR lub RID. Staramy się dopasować ofertę do indywidualnych preferencji każdego przedsiębiorstwa.